Luxury @ Home

Disclaimer

“The beautiful way”

Disclaimer voor https://www.luxuryathome.nl

 

Luxury @ Home (Kamer van Koophandel: 68941323), hierna te noemen Luxury @ Home, verleent u hierbij toegang tot https://www.luxuryathome.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Luxury @ Home behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Luxury @ Home spant zich in om de inhoud van https://www.luxuryathome.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op https://www.luxuryathome.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Luxury @ Home.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op https://www.luxuryathome.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Luxury @ Home. Voor op https://www.luxuryathome.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Luxury @ Home nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Luxury @ Home.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Luxury @ Home, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.